Varningslista

Liftutbildningsrådet avråder från följande företag.

Maskinskolan i Sverige, kallas även Liftutbildarna i Stockholm/Sverige.
Företaget är inte auktoriserat av Liftutbildningsrådet men använder olovligen Liftutbildningsrådets logotyp på utbildningsbevis. Liftutbildningsrådet får återkommande telefonsamtal från utbildningsköpare som har klagomål på detta företag, det kan exempelvis gälla att utbildningsbevis inte skickas ut efter genomförd och betald utbildning.

 

Här finns en aktuell förteckning över alla auktoriserade liftutbildare:
Hitta auktoriserade liftutbildare