Om Liftutbildningsrådet

Liftutbildningsrådet (LUR) är ett oberoende organ som ansvarar för innehåll och utveckling av Liftläroplanen (LLP). LUR auktoriserar liftutbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP.

LUR har bildats för att möta upp till Arbetsmiljöverkets nya krav från 2007-07-01 på lyftanordningar. Swedish Rental är initiativtagare till projektet vars arbetsgrupp bestod av Arbetsmiljöverket, utbildare, leverantörer och besiktningsorgan.

Syftet med LURs verksamhet:

  • LUR:s syfte är att utforma en branschgemensam läroplan och riktlinjer för utbildning av operatörer på mobila arbetsplattformar.
  • Upprätta ett system med frivilliga auktoriserade liftutbildare och fastställa villkor för dessa.
  • I övrigt verka för förbättringar avseende arbetsmiljö, handhavande och maskinkännedom avseende mobila arbetsplattformar.

LUR:s målsättning
LUR:s mål är att minimera olyckor med mobila arbetsplattformar, dels genom att ställa krav på utbildare och deras genomförande av utbildningar, dels genom att informera beställare och brukare om de krav som finns för att uppnå ett säkert och ändamålsenligt nyttjande av mobila arbetsplattformar.

Representanter i LUR
Liftutbildningsrådet LUR består av:

Jan Åström, JArre Consulting AB, ordförande
Lars Hallberg, Bronto Skylift AB
Magnus Jaasund, Hyrlift Sverige AB
Monika Rubensson, JLG Sverige AB
Stefan Norengård, Projektstaben AB
Ulf Kvarnström, Byggnadsarbetarförbundet

Adjungerade:
Petra Gartz, Cramo AB
Marcus Deckeman, Dekra Industrial AB
Stefan Pedersen, MA-system Utbildning AB
Fredrik Blomberg, Ramirent AB
Svante Andersson, TA Utbildning AB

Företag som själva bedriver grundläggande liftutbildning adjungeras till rådet som sakkunniga vid översyn och utveckling av Liftläroplanen, LLP. De deltar inte i diskussioner avseende kontroll av auktorisationssystemet.

Alla auktoriserade utbildare är välkomna att deltaga på LURs sammanträden.