Nyheter om liftsäkerhet och liftutbildning

Tips inför liftutbildningar i vinter

Vinter med snö och risk för is och halka innebär att man i liftutbildningen måste ta särskild hänsyn till årstiden. Redan vid inbjudan till kurstillfället måste det framgå att kursdeltagarna ska vara klädda för vinterförhållanden eftersom praktiken sker utomhus. Det gäller förstås även instruktören.

För instruktören gäller det också att säkerställa att de liftar som ska användas i utbildningen är varmkörda och fungerande. En inledande toppkörning är extra viktig vid kyla för hydraulsystemets skull. Översnöade liftar och korgar måste rengöras och startas upp i god tid.

– Stödben får aldrig sättas mot mark som är snö- eller istäckt. När liften används så gör vibrationerna att marken töar, vilket kan leda till att liften börjar glida. Det är ett absolut krav att marken är ren, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

Att säkerhetsarbetet under vinterförhållanden ingår i utbildningen är viktigt och bra eftersom det är kursdeltagarnas normala arbetsförhållanden, men ska samtidigt inte fördröja eller förhindra själva utbildningen vid kurstillfället.

När det exempelvis gäller utbildningen av användningen av små saxliftar som ska användas inomhus ska den praktiken alltid ske inomhus.

Ämne: Instruktör, Tips | Kommentera

Kraftiga vindar kan avblåsa liftutbildning

Vi är nu inne i årstider där kraftiga oväder med starka vindar är mer regel än undantag. Men kraftiga vindbyar behöver inte avbryta en liftutbildning.

– I de allra flesta fall går det att flytta sig till en ny plats för att finna lä och därmed kunna slutföra utbildningen, säger Jan Åström Liftutbildningsrådets ordförande.

Liftar som är byggda för utomhusbruk är godkända av tillverkaren för en viss vindstyrka. Det framgår av maskinens bruksanvisning och även på maskinens skylt, vilken som är den maximalt tillåtna vindhastigheten. Normalt är liftar för utomhusbruk godkända för en vindhastighet om 12,5 m/s, men det finns undantag. Därför är det viktig att se efter vad den maskin man ska använda är godkänd för.

Det gäller för utbildningsföretagen att noga kontrollera väderleksförhållandena inför ett kurstillfälle. Är risken uppenbar för kuling eller högre bör en planerad utbildning flyttas till annat datum. Men väder och vindar kan också förändras hastigt och oväntat. Vad gör en instruktör om väderprognosen inte förvarnat, förmiddagens teoripass är avklarat, men när eftermiddagens praktik ska starta har vindbyarna ökat oroväckande?

– Det är sällsynt att det blåser mer än tolv sekundmeter utmed marken. Kan man flytta sig och söka lä vid en byggnad eller liknande, så kan körningen nästan alltid genomföras. Och positioneringen, att åka till en viss bestämd punkt, kan anpassas efter förhållandena. Går man inte upp mer än ett par meter så kan det ske säkert.

Mindre liftar som är vindkänsliga ska inte användas utomhus och är därför inte aktuella. Liftar som är byggda för inomhusbruk ska aldrig användas utomhus. En självgående bomlift som är byggd för utomhusbruk bör kunna användas vid utbildningen om man håller sig under tre-fyra meter. 95 procent av utbildningen bör kunna genomföras. Annars ska utbildningen avbrytas och slutföras vid ett annat tillfälle.

– Vi har en tumregel att om man tittar på flaggor på normalhög stång – står flaggorna rakt ut så är det okej att köra lift. Men om de fladdrar och smäller så är det troligen över tolv sekundmeter och då ska man inte köra liftutbildningen utan istället söka lä. Kan man inte hitta det så får utbildningen avbrytas.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Säkerhetsguiden en viktig påminnelse

Säkerhetsguiden, som finns att beställa i tryckt form eller laddas ned som PDF från Liftutbildningsrådets hemsida, är något som instruktörerna bör lämna ut till varje kursdeltagare.

– Guiden är en påminnelse för den som redan har en liftutbildning på vad som är det viktigaste att tänka på, säger Jenny Forssell, Liftutbildningsrådets kansli.

Den tryckta varianten har en god hållbarhet och är i fickformat och kan därmed lätt förvaras hos den som ska utföra liftuppdrag.

Som trycksak finns den på svenska och kan beställas mot en mindre summa, men i PDF-format finns den nedladdningsbar även på språken engelska, ungerska, polska och litauiska förutom svenska.

Klicka här för att  ladda hem eller beställa den svenska varianten.

LUR:s norska kollegor i PLF, Personløfterforeningen, har även tagit fram en norsk variant till sina medlemmar som finns att beställa från PLF:s hemsida.

 

Ämne: Allmänt, Instruktör, Tips | Kommentera

Byggnadsarbetaren skriver om Liftutbildningsrådets utbildningskontroller

Tidningen Byggnadsarbetaren skriver om Liftutbildningsrådets arbete med att kvalitetssäkra liftutbildning och tillsynen av auktoriserade utbildningsföretag.

Läs artikeln här:

Så ska olyckor stoppas – fler kontroller av liftutbildning

byggnadsarbetaren.se 2018-10-15

Ämne: Allmänt, Organisationer, Tips | Kommentera

Webbutbildningar växer

Webbutbildningar, e-Learning, är en företeelse som växer inom många områden. Liftutbildningsrådet, LUR har inget emot den utvecklingen, men för att få LUR:s utbildningsbevis krävs övervakat teoriprov och instruktörsledd praktikutbildning, som avslutas med ett praktiskt prov.

Fyra timmar teori och fyra timmar praktik. Det är kravet för en godkänd liftutbildning enligt LUR:s läroplan. Den ISO-standard som liftutbildningen utgår från ställer krav på kvalificerade instruktörer och examinatorer.

– Om webbutbildningen sker hemma ska den följas av ett teoriprov som övervakas av examinator, en praktisk utbildning som leds av en kvalificerad instruktör och ett praktiskt prov med examinator, säger Jenny Forssell LUR:s kansli.

En fördel med instruktörsledd utbildning är att det uppstår en dialog mellan deltagarna och instruktör. Vid webbutbildning saknas möjligheten till dialog och därför måste utbildningsmaterialet hålla en hög pedagogisk kvalitet.

– Det värsta som kan hända vid en webbutbildning är om deltagaren inte förstår och inte heller kan ställa frågor. Dessutom kan utbildningsföretaget inte vara säker på vem som tillgodogjort sig utbildningen. Därför är vi noga med att teoriprovet ska övervakas av en examinator, som även gör en ID-kontroll och som följs av den praktiska delen, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

LUR godkänner inte utbildningsmaterial separat, vare sig i pappersutgåva eller webbutbildningar, utan auktoriserar utbildningsföretag och utbildningar i dess helhet. För att bli auktoriserat utbildningsföretag krävs bland annat att utbildningsmaterial och instruktörer uppfyller LUR:s krav.

– Vi granskar utbildningsmaterial, både i pappersform och digitalt, för att säkerställa att materialet håller LUR:s krav, säger Jan Åström.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

ID-kontroll vid liftutbildning

I samband med utbildningsstarten ska instruktören göra en ID-kontroll på deltagaren för att veta att rätt person får utbildningsbevis.

– Kontrollen ska gälla godkänd legitimation, som svenskt körkort eller pass. Utbildningsbeviset är en personlig värdehandling och därför är det viktigt att kontrollera vem som går utbildningen, säger Jenny Forssell Liftutbildningsrådets kansli.

Sådana ID-kontroller har inte alltid gjorts. Via utbildningsföretagets hemsida har kursdeltagare anmält sig och då blivit ombedda att skicka de uppgifter som behövs för att skriva ut utbildningsbeviset.

– När utbildningen startar har det hänt att instruktören skickar runt listan över deltagare som bockas av, eller ropar upp namnen. Någon kontroll har inte gjorts på att det verkligen är rätt person som går utbildningen, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

Krav på ID-kontroll vid liftutbildningar kommer att införas i Liftutbildningsrådets auktorisationsvillkor. Nästa version av auktorisationsvillkoren väntas bli beslutade av Liftutbildningsrådet på ett möte den 18 oktober.

– Då kommer ID-kontrollerna att bli ett krav.

Ett sådant krav finns redan nu när det gäller registrering i ID06 Kompetensdatabas.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Liftutbildning för körtillståndsgivare

Den arbetsgivare, eller den delegerade, som undertecknar ett skriftligt tillstånd – ”körtillstånd” – att använda lift behöver ha tillräcklig kunskap.

Enligt Arbetsmiljöverkets regelverk ska den person som ska använda en lift ha dokumenterad kunskap för att få arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda lift.

– Men den person som skriver ut tillståndet kanske inte alls har kunskap om liftar, vilket kan få förödande konsekvenser och i värsta fall orsaka olyckor, säger Peter Strand, Liftutbildningsrådets kansli.
– Vi har vid träffar med kursdeltagare i våra utbildningar sett behovet av att utbilda även de chefer som skrivet ut tillstånd att använda lift. Därför är vår rekommendation att även cheferna går en liftutbildning, åtminstone teoridelen, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets ordförande.

De exempel som finns på att chefer i olika nivåer gått utbildningen har gett goda erfarenheter. Det kan tyckas självklart att den som ger körtillstånd också har kunskapen som behövs, men så är inte alltid fallet.

– Vi rekommenderar också att den ansvariga personen eller inköparen, som fått uppdraget att upphandla eller hyra lift, också har den utbildning som säkerställer att rätt lift anskaffas för aktuellt arbete, säger Jan Åström

Ämne: Instruktör, Lagstiftning, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera

Sprider kunskapen om Liftutbildningsrådet

På Liftutbildningsrådets kansli pågår ett kontinuerligt arbete med att sprida kunskapen om Liftutbildningsrådet, LUR, till branschaktörer som arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, myndigheter, kommuner och andra intressenter av upphandling av liftutbildningstjänster.

– Syftet är att stärka kunskapen om LUR och varumärket, vad organisationen står för och vad den som köper utbildningar kan förvänta sig, säger Jenny Forssell LUR:s kansli.

Arbetet pågår regelbundet via möten med intressenter. Listan på vilka som LUR haft möten med är lång:
– Arbetsmiljöverket
– Arbetsmiljöinspektionen
– Byggnadsarbetarförbundet
– Elektrikerförbundet
– Fastighetsanställdas förbund
– Industrifacket Metall
– Kommunal
– Målareförbundet
– SEKO
– LO: MOA, miljö- och arbetslivsutskottet
– Installatörsföretagen
– Prevent
– Plåt & ventföretagen
– Sveriges Byggindustrier
– Taksäkerhetskommittén
– Stockholms stad tillståndsavdelningen
– Trafikpolisen Stockholm
– Rikspolisstyrelsen
– Swedavia
– Svenska Mässan Göteborg
– Stockholmsmässan
– Expo Förbundet
– Branschtidningar

Dessa möten kan sägas var hur LUR marknadsför sin verksamhet.

– Det är lätt att få till möten med arbetstagarorganisationer, som naturligtvis ser nyttan för sina medlemmar när det gäller bland annat säkerhetsfrågorna. Träffar genererar även dialog och utbyten enligt Jan Åström.

– Huvudskyddsombuden tar sin uppgift på allvar och vill förbättra arbetsmiljön för sina medlemmar, inte minst om det skett en olycka. När det gäller exempelvis besiktningar hör man gärna av sig till oss för att få råd, vilket vi gärna hjälper till med. Det skapar en dialog och kunskapsöverföringar.

– Självklart sprider även varje LUR-instruktör information om LUR till kursdeltagare och personer på utbildningsplatser.

Ämne: Allmänt, Organisationer | Kommentera

Rätt utrustning vid utbildningstillfället

Det är viktigt att utbildningsföretaget talar om vad som förväntas av kursdeltagarna när det gäller utrustningen som varselväst och skyddsskor.

– Generellt gäller att kursdeltagaren ska vara klädd på samma sätt som när man utför jobbet med lift, säger Jan Åström, Liftutbildningsrådets, LUR:s ordförande.

I dag är det många olika yrkesgrupper som arbetar med liftar. Grundkravet på den som ska delta i en utbildning är att vara utrustad som när arbetet ska utföras. Det gäller förstås även instruktörer.

Utbildningsföretagen behöver därför tydligt informera redan vid kursbekräftelsen vilken utrustning deltagare behöver för att kunna genomföra utbildningen på ett säkert sätt.

– Självklart ska instruktören föregå som gott exempel genom att använda skyddsskor och lämpliga arbetskläder vid utbildningens praktiska del, säger Peter Strand, en av LUR:s utbildningskontrollanter.

När det gäller fallförhindrande utrustning ska sådan användas när kursdeltagaren befinner sig i arbetskorgen. Ansvaret för att fallförhindrande utrustning finns tillgänglig ligger på utbildningsföretaget, så att praktikdelen kan genomföras säkert och smidigt.

Avspärrningar av arbetsområdet är också en central del av utbildningen. Tyvärr sker brister i avspärrningar ”i verkligheten” och där har det lett till dödsolyckor.

– Det är en viktig del både i teori och praktik, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Avspärrningsmaterial, fallförhindrande utrustning och korrekt dokumentation för liftarna ska finnas på plats vid liftutbildningen. Det är utbildningsföretagets ansvar att innan utbildningen startar kontrollera att det finns instruktionsbok och besiktningsintyg för alla liftar som ska användas på utbildningen.

Ämne: Instruktör, Tips, Utbildning | Kommentera

Säkerställer Liftutbildningsrådets varumärke

Liftutbildningsrådets utökade utbildningskontroller till 20 besök under 2018 har nu kommit halvvägs. Syftet är att säkerställa att utbildningarna och instruktörerna lever upp till kraven i Liftläroplanen för att säkerställa LUR:s varumärke.

Alla personer som genomgår en utbildning hos ett LUR-auktoriserat företag enligt LUR:s läroplan, ska få ett utbildningsbevis som håller högsta kvalitet. LUR har därför utsett tre personer med uppdraget att resa runt i hela landet för att träffa instruktörer och elever på anmälda eller oanmälda besök.

–  Oavsett var i Sverige som utbildningsföretaget finns så åker vi, säger Jenny Forssell, LUR:s kansli.

Vid kontrollen är LUR:s representant med i utbildningen och utvärderar den när det gäller pedagogik och innehåll. Med hjälp av den checklista som finns, bockas av vad utbildningen ska innehålla.

– Framför allt när det gäller fokus på säkerhetsaspekterna så att vi kan förhindra att framtida olyckor sker på grund av okunskap, säger Jan Åström, LUR:s ordförande.

Han fäster också stor vikt i att det blir en dialog mellan instruktörerna och kursdeltagarna, vilket är lika viktigt som dialogen som blir mellan LUR:s utsände och instruktören.

– Nio av tio instruktörer vill också att vi tar en aktiv del i utbildningen när vi är på plats och jag brukar alltid passa på att lyfta fram positiva noteringar just innan utbildningen avslutas, säger Peter Strand, en av LUR:s utbildningskontrollanter.

Om LUR:s representant noterar något som behöver rättas till så påpekas det till instruktör och utbildningsföretag i efterhand. En godkänd utbildning enligt LUR:s läroplan innehåller fyra timmar teori följt av ett teoriprov som övervakas av en examinator, därefter fyra timmars praktik och praktiskt prov.

Utbildningsföretaget får alltid en skriftlig information om resultatet av kontrollen. Där meddelas både positiva och negativa iakttagelser, vilket ger utbildningsföretaget och instruktören möjlighet att ytterligare utveckla utbildningen. Vid allvarliga anmärkningar får utbildningsföretaget möjlighet att rätta till bristerna och därefter genomförs en ny kontroll. Skulle påtalade brister då inte ha rättats till beslutar LUR om eventuell uteslutning.

Ämne: Instruktör, Riktlinjer, Utbildning | Kommentera