Dokumentarkiv

Läroplanen:

LLP 1 – Grundläggade Liftutbildning  (Version 3. Reviderad 2014-03-31.)


LLP Allmänna råd  (Version 4. Reviderad 2014-03-31.)


LLP Repetitionsutbildning  (Version 1. 2012-09-05 Råd till utbildare om repetitionsutbildning.)


Maskinintroduktion  (Version 1. Faställd 2007-04-20.)

Auktorisation:

Auktorisationsvillkor  (Version 5. Reviderad 2014-03-31.)


Ansökan och auktorisationsförbindelse  (Version . Reviderad 2018-01-01.)

Kravdokument instruktörsutbildning:

LUR krav på instruktörsutbildning  (Version 1. 2012-02-14.)

Användarlicens logotyper:

Licensavtal för logotyper och utbildningsbevis  (Version 1.2. Reviderad Nov 2012.)

Statistikrapportering:

Blankett för statistikrapport  (Version . Reviderad 2018-01-10.)