Dömda för dödsolyckan i Malmö

Malmö tingsrätt har den 16 december 2016 dömt en arbetsgivare och en körskollärare för en dödsolycka, som ägde rum den 23 oktober 2013 på Södra Förstadsgatan i Malmö. En lastbil med körskoleelev körde då på bommen till en liftkorg där två ljusmontörer arbetade, med följden att den ene av personerna slungades ur korgen och avled.

Ljusmontörerna arbetade med att montera julbelysning över Södra Förstadsgatan i Malmö och använde sig av en skylift. Olyckan inträffade då montörerna sänkte teleskopbommen för att komma åt en banderoll som störde arbetet. En gymnasieelev med körskolelärare kom då körande i en lastbil, som träffade bommen och som resulterade i det tragiska dödsfallet.

En gymnasieelev som kom körande i en lastbil uppmärksammade inte att teleskopbommen var på så låg höjd. Varken hon eller hennes trafikskolelärare som satt bredvid henne såg det. När hon körde på teleskopbommen slungades den ena montören ur liftkorgen. Han avled av fallet.

Arbetsmiljöåklagaren åtalade den arbetsmiljöansvarige vid företaget för arbetsmiljöbrott och trafikskoleläraren för vållande till annans död.

I sin dom konstaterar Malmö tingsrätt att trafikskoleläraren varit oaktsam och att det var frågan om ett medvetet risktagande. Ägaren vid företaget hade själv arbetat med julbelysningen på platsen och tingsrätten finner det märkligt att denne inte tog upp problematiken med ljusmontörerna.

Tingsrätten skriver: ”Olyckan hade kunnat förhindras genom att t.ex. placera motorredskapet med lift på den sida av vägbanan där arbetet skulle utföras, att säkerställa fri höjd om 4,5 m för passerande trafik, att arbetet utfördes med avstängd trafik eller att personlig fallskyddsutrustning användes”.

I båda fallen visade han oaktsamhet.

De båda åtalade döms till villkorliga domar och 80 dagsböter var. Företaget döms att betala 500 000 kronor i företagsbot.

Domen har överklagats.

Denna nyhet lades in under Olycka. Spara som bokmärke: permalänk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *